Logo
Imprimir aquesta pàgina

Programa d'Aliments Solidaris

Què és?

El programa “Aliments Solidaris”, està pensats i adreçat a cobrir les necessitats bàsiques de les persones mitjançant aliments provinents del Fons europeu o de campanyes puntuals que es puguin dur a terme al municipi, així com de les col·laboracions de persones anònimes i d’entitats. En general són de caràcter temporal i d’urgència, amb l’objectiu principal d’intervenir en problemàtiques sociopersonals i familiars. S’adreça al sector de la població amb problemàtica socioeconòmica, en especial a aquelles famílies amb nens/es a càrrec, persones grans dependents i persones amb situació laboral, social, econòmica i d’habitatge precari.

 

El programa també contempla la possibilitat d’incidir en l’àmbit escolar i de suport familiar, posant èmfasi a aquelles persones susceptibles a poder patir situacions de vulnerabilitat i a aquelles famílies amb possibilitat de col·laborar i donar suport a la situació actual.

 

Qui en forma part: 

El programa compta amb la col·laboració de diferents persones referents de les entitats socials, d'educació i salut de Cervera, creant un treball en xarxa i interdisciplinari, fent corresponsables del projecte a totes les parts implicades. 

- Ajuntament de Cervera. Regidoria de Serveis Socials

- Consell Comarcal de la Segarra. Àrea de Serveis Socials

- Centre d’Atenció Primària de Cervera-Segarra

- Equip d’Assessorament psicopedagògic de la Segarra

- Càritas Interparroquial de Cervera

- Creu Roja La Segarra

 

Objectius: 

Establir el projecte de repartiment d'aliments amb uns criteris unificats i clars. 

Utilitzar un criteri objectiu i unificat per Cervera i pobles agregats.

- Tenir uns criteris de valoració per augmentar l’eficàcia dels diferents recursos. 

- Donar a l’usuari/a la seguretat de què es treballa amb uns criteris establerts prèviament. 

- Aconseguir que sigui un recurs temporal però estable en el temps, on  es cobreixi les situacions de necessitat de qualsevol persona o família. 

 

Sensibilitzar la població en general. 

- Crear i dinamitzar campanyes de recollida d’aliments. 

- Establir altres programes i projectes concrets. 

- Retornar a la població criteris i resultats del projecte. 

- Potenciar un grup de voluntariat específic per reforçar la tasca del Banc d’Aliments. 

Treballar i donar suport a les persones beneficiàries d’aliments per tal que trobin altres alternatives.

Potenciar el treball interdisciplinar i en xarxa que ens faciliti el treball i assoleixi un major ventall de possibilitats i alternatives.

 

Contacte:

Susanna Martín

Regidoria de Serveis Socials

Paeria de Cervera

CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA - P/ Jaume Balmes, 3-25200-Cervera Telèfon: 973 531 300 - Fax: 973 532 337 participaciociutadana@ccsegarra.cat